Mere bæredygtige indkøb

Cirkulær indkøbsoptimering

Konsido har i samarbejde med Aarhus Kommune og Tolstrup & Hvilsted udviklet en banebrydende løsning til identificering og prioritering af indsatser i forhold til bæredygtige indkøb.

Løsningen bygger på avanceret analyse af faktura- og bogføringsdata samt en unik kategoriseringsmotor, der kategoriserer dine forbrugs-/indkøbsdata i ca. 1.000 kategorier, der 1:1 afspejler den offentlige sektors myndighedsfunktioner.

Fakturadata møder ekspertviden.

Konsido CPO-systemet anvender moderne makroøkonomiske principper til at analysere, prioritere og rådgive om, hvilke initiativer der i et bæredygtighedsperspektiv kan give jer den største gevinst. 

For at vurdere potentialet for at kigge på en indkøbskategori (f.eks. IT-konsulenter) skal man kende aktivitetsniveauet, man skal vide noget om, hvilke muligheder man har for at påvirke kategorien, og man skal forstå kompleksiteten knyttet til kategorien. Konsido-systemet sætter dette på formel og automatiserer analysen, så du får indsigt og ny viden.

Bedre analyse af tjenesteydelser og sociale ydelser

Unik kategoriseringsmotor skræddersyet til tjenesteydelser

Analyser af tjenesteydelser, der udgør ca. 80% af den offentlige sektors indkøb, har altid været en kompleks opgave. Konsidos analysesystem giver dig nu mulighed for at udarbejde analyser på området med et professionelt AI-baseret IT-system. Fundamentet for Konsido-løsningen er 3 søjler: 1. En kategoriseringsmetodik, der 1:1 tager udgangspunkt i, hvordan offentlige myndigheder opererer. 2. En unik kategoriseringskvalitet, der tager højde for, at fakturadata vedr. tjenesteydelser ofte er af ringe kvalitet. 3. Mulighed for, at du selv kan have indflydelse på, hvordan du ønsker at kategorisere dine varer og tjenesteydelser.

Særligt social- og beskæftigelsesområdet er i fokus hos Konsido. Området udgør ca. 25% af de samlede udgifter til eksterne leverandører og rummer store muligheder for i højere grad at anvende indkøbsfaglige principper i respekt for områdets komplekse juridiske natur og sagsbehandleres ret til at træffe individuelle beslutninger for bedst at understøtte borgerens behov.

Tjenesteydelser og andre komplekse sammensatte ydelser, som indgår i Konsidos analysesystem, er bl.a.

Vores kunder og samarbejdspartnere

Holdet bag KONSIDO ApS

Piotr Dworzynski

Partner, Head of Technology

Thomas Schultz

Partner, CEO

Birgitte Heby

Strategisk Analytiker og forretningsekspert

Torben Falholt

Partner, Chairman of the board

Søren Hvilsted

Partner and board member

Holger Brøns Jensen

Board member